تبلیغات
خانه عشق
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
این همه سری اول سخنان مشاهیر و برگان دین و تاریخ.برید بخونید و حالشا ببرید.نظر هم بدید.

كسی كه زبانش را حفظ كند خدا عیب او را می پوشاند. (امام علی «ع»)

كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقی)

كار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)

قیمت و ارزش هر كس به اندازه كاری است كه به خوبی می تواند انجام دهد. (امام علی «ع»)

به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن، و به هیچكس بدی نكن. (شكسپیر)

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگوئی مثل من رفتار كن. (كانت)

بهترین یار و پشتیبان هر كس بازوان توانای اوست.

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار. (لردآدیبوری)

كسی كه به جلوی رویش نگاه نمی كند عقب می ماند. (مثل اسپانیولی)

بالاترین ارزش برای انسان اینست كه راهی به شناخت خویش پیدا كند. (امام علی «ع»)

كسی كه فقط به كمك چشم دیگران می بیند گول می خورد. (مثل فرانسوی)

همه كسانی كه با تو می خندند دوستان تو نیستند. (مثل آلمانی)

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. (شكسپیر)

اشخاصی را كه از فرصت های مناسب زندگی خود كمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)

ثروت و افتخاری كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. (كنفوسیوس)

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)

كسی كه از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (اسپانیولی)

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. (افلاطون)

ترقی مولود فعالیت دائمی است زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد.

آنان كه به علم خود عمل نكنند مریض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. (دیمقراطیس)

گرز برزگ زندگی ممكن است سرم را بشكند اما گردنم را خرد نمی كند. (مثل چینی)

نیروهائی كه برای انداختن كار امروز به فردا مصرف می شود غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز كافیست.

كسی كه حرف می زند می كارد و آنكه گوش می دهد درو می كند. (مثل آرژانتینی)

كسی كه خوب فكر می كند لازم نیست زیاد فكر كند. (آلمانی)

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. (پوسه نه)

بكوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می خواهی دائم در آن زندگی كنی. (امام علی «ع»)

كسی كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. (ژاپنی)

نشانه و مشخصه عاقل ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنهاست. (امام صادق«ع»)

كار، عشقی قابل رؤیت است.

آنكه روزگارش به تنبلی گذشت دچار عسرت و پشیمانی گشت.

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (توماس مان)

آزادی در بی آرزوئی است. (بودا)

دیروز را فراموش كنید، امروز كار كنید، به فردا امیدوار باشید.

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. (كانت)

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی.

هیچ كس به اندازه ابلهی كه زبانش را نگه می دارد به یك مرد عاقل شباهت ندارد. (سنت فرانسیس)

تپه ای وجود ندارد كه سراشیبی نداشته باشد. (مثل اسكاتلندی)

پیروزی، به دور اندیشی و محكم كاری است. (امام علی «ع»)

كسی كه پرده از روی اسرار دیگران برداشت، رازهای پنهانش آشكار شود. (امام صادق «ع»)

هر كه گره از كار مسلمانی بگشاید خداوند در دنیا و آخرت گره از كارش خواهد گشود. (امام حسین «ع»)

كسی كه به اندازه یك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود. (پیامبر «ص»)

كسی كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. (محمدعلی كلی)

تنها كسانی تحقیر می شوند كه بگذارند تحقیرشان كنند. (الكس هیل)

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شكست را به خوبی می دانم سعی كنید همه را راضی نگه دارید. (بیل كازبی)

زندگی شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.

اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید.

كسی كه همه راهها را می جوید، همه را از دست می دهد.

یكی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. (لوبون)

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد كه خو اندن، كار روزانه اش می باشد. (سقراط)

اگر می خواهی بنده كسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. (ژاك دوال)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فكر او. (همیلتون)

دانش به تنهائی یك قدرت است. (فرانسیس بیكن)

سخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نیاز. (جبران خلیل جبران)

دوست بدارید كسانی را كه به شما پند می دهند نه مردمی كه شما را ستایش می كنند. (دور وبل)

شاد ماندن به هنگامی كه انسان درگیر و دار كارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر كوچكی نیست. (نیچه)

ارزش انسان به داشته هایش نیست، به چیزی است كه آرزوی بدست آوردنش را دارد. (جبران خلیل جبران)

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منكر آن شد. (روسو)

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید. (ناپلئون هیل)

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست، سعی كنیم جای واقعی خود را پیدا كنیم.

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. (كارلایل)

آدمی ساخته افكار خویش است، فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. (موریس مترلینگ)

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از كامیابی است. (روسو)

كسی كه حق اظهار نظر و بیان فكر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. (مونتسكیو)

زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فكرتان می تواند دشمن شما باشد. (ریچارد كارسون)

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی، امید باید با حركت توأم باشد. (محمد اقبال)

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. (موریس مترلینگ)

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پیموده می شود. (جبران خلیل جبران)

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. (لینكلن)

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی كه اراده اش ضعیف باشد. (ادكارآلن پو)

همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست. (امام حسین «ع»)

انسان نمی تواند به همه نیكی كند، ولی می تواند نیكی را به همه نشان دهد. (رولن)

نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار كوتاهی دارند. (امرسون)

نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حركت است. (ژیلبر سیسبرون)

مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی. (لینكلن)

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. (كنفوسیوس)

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی كن. (ولتر)

شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. (گاندی)

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی كنیم. (سانتابان)

خداوند همه چیز را در یك روز نیافریده است پس چه چیز باعث شده كه من بیندیشم كه می توانم همه چیز را در یك روز بدست بیاورم.

زندگی دشوار است اما من از او سرسخت ترم.

همت آن است كه هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. (ابن عطا)

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. (كلیله و دمنه)

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

سرچشمه همه فسادها بیكاری است، شیطان برای دست های بیكار، كار تهیه می كند. (پاسكال)

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. (ولتر)

بیش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه ای نیست. (مثل فرانسوی)

جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی كنند. (مثل چینی)

از دشتمن خودت یكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. (چارلی چاپلین)

علت هر شكستی عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزی)

بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. (دیل كارنگی)

آنچه ما بكاریم درو می كنیم و سرنوشت ما را به جزای كارهایمان خواهد رسانید. (اپیكوس فیلسوف)

بدون باختن برنده نمی شوی. (مثل روسی)

انسان فرزند كار و زحمت خویش است. (داروین)


اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ایشان نزدیك شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و

 

مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمی به آنان نزدیك شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشكار سازند. (گوته)
طبقه بندی: سخنان بزرگان و مشاهیر و دانشمندان،
[ شنبه 18 تیر 1390 ] [ 09:37 ق.ظ ] [ داوود موسوی زاهد ]
درباره وبلاگ

اینجا همچی در همه.
از شیر مرغ تا جون آدمی زاد.
در ضمن لینک دوستان را هم قبول م ی ک ن ی م.
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


کد شمارش معکوس سال نو

كد تقویم

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید

چت روم
فروشگاه اینترنتی پارمیس فان - فروش اینترنتی با بهترین قیمت ها و جدید ترین محصولات  ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
امکانات وب